Tuesday, October 25, 2011

::Ukuran::Bismillahirrahmanirrahim

"Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya (Allah) tentulah mereka akan melampaui batas di bumi, tetapi Dia (Allah) menurunkan dengan ukuran apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Teliti terhadap (keadaan) hamba-hambaNya, Maha Melihat"                                                                         
                          (As-Syura ; 42:27)


Kita mungkin rasa sesuatu itu baik untuk kita, dan kita layak mendapatkannya, namun Allah jua lebih mengetahui kemampuan kita dalam menerima nikmat-Nya. Oleh itu, Dia membataskan kepada ukuran yang terbaik buat kita, agar kita tidak menjadi manusia yang kikir dan rugi. 

Peringatan buat diri sendiri~

No comments:

Other posts:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...